Děkujeme Vám, že jste se rozhodli být dobrovolníkem a pomoci našemu cibuleckému kopci se s nákazou vyrovnat.

Jelikož se jedná o vysoce infekční virové onemocnění, je třeba dbát vysoké míry ochrany těch, kterým jste se rozhodli pomáhat – tedy zejména seniorů, všech potřebných osob a v neposlední řadě také Vás samotných.

Prosíme, přečtěte si pečlivě Manuál pro dobrovolníka a podívejte se na instruktážní videa. Pomoc má smysl, pouze pokud bude zaručena vzájemná ochrana a bezpečnost. Děkujeme.

Po provedení registrace se s Vámi telefonicky spojíme. Máte-li jakékoliv dotazy, spojte se s námi na 720 414 429 nebo emailem na info@cibulkyspolu.cz


Prohlášení dobrovolníka

Prohlašuji, že jsem v současné době plně zdravotně způsobilý k účasti na mimořádné pomoci, nejevím známky akutního onemocnění (například horečka, kašel nebo průjem), nebyl jsem v posledních 3 týdnech v zemích infikovaných COVID-19 a není mi známo, že bych v posledních 14 kalendářních dnech přišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Současně prohlašuji, že mi nebyla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa.


Manuál pro dobrovolníky

Prosíme, důkladně si prostudujte tento manuál k doručování pro dobrovolníky (klik).


Instruktážní Videa